2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMAN BİLGİLERİ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMAN BİLGİLERİ EKTEDİR.

Ekler

İktisat_Bölümü.pdf
Çalışma_Eko._ve_End._İlişkileri_Bölümü.pdf
Kamu_Yönetimi_Bölümü.pdf
Meliye_Bölümü.pdf
Uluslararası_İlişkiler_Bölümü.pdf
Ekonometri_Bölümü.pdf
İşletme_Bölümü.pdf