2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEK DERS ve ÜÇ DERS SINAVLARI

Üniversitemiz Senatosunun 13.11.2012 Tarih ve 11/3 Sayılı Kararı Gereğince 01.08.2011 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden önceki Yönetmeliğe tabi olan ( 2010 yılı ve daha önceki yıllarda kayıtlı olan) öğrencilerimize verilen tek ders ve üç ders sınavları 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır. 

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi : 05 - 09 Eylül 2016

 Sınav Tarihi     : 19 - 21 Eylül 2016

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi : 06 - 07 Şubat 2017

 Sınav Tarihi     : 09 - 10 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi : 13 - 15 Şubat 2017

 Sınav Tarihi    : 20 - 22 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

  Başvuru Tarihi : 03 - 04 Temmuz  2017

  Sınav Tarihi     : 06 - 07 Temmuz 2017

Üniversitemiz Senatosunun 10.02.2015 Tarih ve 02/02 Sayılı Kararı Gereğince,  Fakültemize 2011-2013 yılları arasında kayıt yaptırmış olan öğrencilerin tek ders sınavları 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi : 06 - 07 Şubat 2017

 Sınav Tarihi     : 09 - 10 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

   Başvuru Tarihi : 03 - 04 Temmuz  2017

   Sınav Tarihi     : 06 - 07 Temmuz  2017

Üç Ders ve Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Aşağıdaki Koşulların Hepsinin Sağlanması Gereklidir

 

- Sınavda başvurduğu tarihte üç ders sınavı için en fazla 3 (Üç); tek ders sınavı için en fazla 1  (Bir) dersi   

  olmak.

- Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak.

     - Sekiz dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)

      - Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan   

  mezun olamayan öğrencilerimiz  şartlı (DD,DC) derslerinden üç ders veya tek ders sınavına girebilir.

 

ÖNEMLİ NOT:

1- BİR YARIYIL İÇERİSİNDE TEK DERS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ BAŞARISIZ OLDUĞU AYNI DERS İÇİN ÜÇ DERS SINAVINA GİREMEZ.

2- 2011-2013 YILLARI ARASINDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (09-10 ŞUBAT 2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN) TEK DERS SINAVLARINA GİREBİLMELERİ İÇİN KALAN TEK DERSLERİ BAHAR YARIYILI DERSİ OLSA DAHİ GÜZ YARIYILI HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTİR.

Ekler

Başvuru Dilekçesi.docx