2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İlk Yüzde On Listesi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda; ''ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi'' uyarınca belirlenen ilk yüzde ona giren öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler. Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Ekler

calıs.eko.ve.end.ilis.i.o.pdf
iktisat.i.o.pdf
isletme.i.o.pdf
kamu.yonetimi.i.o.pdf
maliye.i.o.pdf
uluslararasi.iliskiler.i.o.pdf
ekonometri.i.o.pdf