2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA İSTEĞE BAĞLI STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

.

1. Öğrenciler stajlarını 4. ve 6. Yarıyıl sonlarında, 01 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kendi bulacakları ve Staj Koordinatörlerince onaylanacak işyerlerinde yapabileceklerdir. Stajlar süreleri isteğe bağlı olduğundan minimum ve maksimum süre sınırı olmamakla birlikte, staj başlangıç tarihleri 01 Temmuz, veya 30 Temmuz 2019 tarihlerinde olmak üzere iki (2) grup halinde ve en az 20 gün olacaktır.

2. Öğrenciler staj için uygun işyerini kendileri bulacaklar ve 2 Adet Staj yeri kabul formu ile firmaya başvuracaklardır. İşyerince doldurulan ve kaşelenip imzalanan stajyeri kabul formları onay alınmak üzere öğrenci tarafından Staj Koordinatörlerine sunulacaktır.

3. Staj Başvuruları aşağıda istenen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacak dosya ile staj komisyonuna onaylatılarak en geç 24 MAYIS 2019 tarihinde eksiksiz şekilde  Öğrenci İşleri Şefine teslim tutanağı imzalanarak teslim edilmelidir. Eksik ve/veya anılan tarihten sonra teslim edilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Dosyada istenen belgeler:

a) Staj Yeri Kabul Formu iki adet hazırlanır.

​b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) Staj Değerlendirme Formu

d) Günlük Staj Devam Çizelgesi

e) Genel Sağlık Sigortası durumunu gösterir resmi belge.

f) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

4. Dosya teslimi sırasında tarafınıza teslim edilen zarf iş yerine teslim edilmeli ve staj bitim tarihini takibeden on gün içinde Fakülteye ulaştırılmalıdır.

5. İsteğe bağlı staj yeri kabul formu Fakülte Staj Koordinatörünce onaylandıktan sonra, her öğrencinin staj süreci için “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primleri” Üniversitemiz tarafından ödenecektir.

6. İlgili mevzuat kapsamında süresi içinde yapılmayan bildirimlerden doğacak cezai yükümlülükler öğrenciye rücu edilecektir.

7. Gerçeğe aykırı staj raporu ve evrak düzenlendiği tespit edilen öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

8. Öğrencilerin staj sonundaki değerlendirme sonuçları GNO hesaplamasında ve Mezuniyet işlemlerinde dikkate alınmaz.

Aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

Ekler

istege_bagli_staj_yeri_kabul_formu.pdf
comu_lisans_egitimi_ogrenci_staj_yonergesi.pdf
biibf_lisans_egitimi_ogrenci_staj_yonergesi.pdf
staj_komisyon_ve_kooordinator_listesi-2019.pdf
9-staj_degerlendirme_formu.pdf
10-staj_devam_cizelgesi.pdf