2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İlk Yüzde On Listesi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda; ''ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi'' uyarınca belirlenen ilk yüzde ona giren öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler. Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Ekler

Çeko liste yüzde on.pdf
İktisat liste yüzde on.pdf
İşletme liste yüzde on.pdf
Kamu Yönetimi liste yüzde on.pdf
Maliye liste yüzde on.pdf
Uluslararası İlişkiler liste yüzde on.pdf