2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İlk Yüzde On Nihai Listesi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda; ''ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi'' uyarınca belirlenen ilk yüzde ona giren öğrencilerin nihai listesi aşağıda belirtilmiştir.

Ekler

İktisat İ.Ö.pdf
Çalış. Eko. Ve End. İliş. İ.Ö.pdf
İşletme İ.Ö.pdf
Kamu Yönetimi İ.Ö.pdf
Maliye İ.Ö.pdf
Uluslararası İlişkiler İ.Ö.pdf