2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İlk Yüzde On Listesi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda; ''ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi'' uyarınca belirlenen ilk yüzde ona giren öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler. Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Ekler

Çalış. Eko. Ve End. İliş. İ.Ö.pdf
Ekonometri İ.Ö.pdf
İktisat İ.Ö.pdf
İşletme İ.Ö.pdf
Kamu Yönetimi İ.Ö.pdf
Maliye İ.Ö.pdf
Uluslararası İlişkiler İ.Ö.pdf