2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında açılacak olan yaz okulu ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun   09.06.2020 tarih ve 14/01 nolu kararı ile,

 “Yaz Okulu” uygulamasının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle, canlı (senkron) olarak ve sadece kendi öğrencilerimiz için yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
1.    Yaz Okulunda verilecek her bir dersin; her gün, dersin saati kadar ve 13 gün boyunca ders yapılması, 1 gün ara sınav olmak üzere (14 haftaya karşılık gelecek şekilde) yapılması planlanmıştır.
2.    6-7 Ağustos 2020 tarihinde tek ders sınavına girip başarısız olan öğrenciler de Yaz Okulundan faydalanabileceklerdir.
3.    Yaz Okulu başvurularının alınması, ücretlerinin yatırılması, derslerin işlenmesi ve sınavların yapılması programı aşağıdaki şekilde olup, tamamı uzaktan yapılabilecektir.
4.    Yaz Okulu ücretleri için, Yüksek Öğretim Kurulu’nun açıklayacağı miktarların uygulanmasına karar verilmiştir.
5.    Yaz Okulu Yönetmeliğimizin ilgili maddesi uyarınca en az 8 öğrencinin kayıtlanması ile birlikte Yaz Okulunun açılabileceği hükmü, Covid-19 salgını nedeniyle bu eğitim-öğretim yılı için öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilecektir.
6.    Yaz Okulunda devam şartı aranmayacaktır.
7.    Yine Covid-19 salgını nedeniyle Bahar Yarıyılında kayıt donduran öğrenciler Bahar Yarıyılı dersleri için Yaz Okuluna başvuruda bulunamazlar.

Yaz Okulu Başvuruları ve Ücretlerinin Yatırılması    :   10-12 Ağustos 2020
Yaz Okulu Dersleri ve Ara sınavı (14 Gün)                 :   13-26 Ağustos 2020
Yaz Okulu Sınavları                                                      :    27-28 Ağustos 2020

Ekler

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER.pdf