2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Mezun olabilecek durumda olan Uluslararası öğrencilerimizin Dikkatine

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı’nın “Potansiyel Mezun Çalışması” kapsamında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Mezun olabilecek durumda olan Uluslararası öğrencilerimizin “ http://url.ytb.gov.tr adresinde ye alan anketi 13 Eylül 2020 tarihine kadar cevaplandırmaları gerekmektedir.