Elektronik İmzalı Öğrenci Belgesi Alımı

,

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 23.12.2019 tarihinden itibaren Öğrenci Belgesi, Transkript, Öğrenci Disiplin Belgesi talebinde bulunabilirler. Sistem üzerinde oluşturulan belgenin tanımlı imza yetkilisi tarafından imzalanmasından sonra öğrenciler kendi hesapları üzerinden elektronik imzalı belge indirip çıktısını alabilirler.