Fakültemize Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Muafiyet İşlemleri ve Kayıt Dondurma İşlemleri Hk.

Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılının 05  Ekim 2020 tarihinde bazı  akademik  birimler  dışında  kalan  tüm  lisans  ve  ön lisans programlarının "Uzaktan  Öğretim"  yöntemiyle  çevrimiçi olarak  eğitim-öğretim  faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

 Bu nedenle 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Fakültemiz bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans-Lisans  Eğitim-Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği’nin  20.  maddesi  gereğince  daha  önce  kayıtlı bulundukları  yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde (05-16 Ekim 2020) tarihleri arasında (muafiyet dilekçesi, onaylı  transkript  belgesi  ve  onaylı  ders  içerikleri ile  birlikte)  posta  veya  kargo  yolu ile muafiyet  talebinde  bulunması,  32.  madenin  4.  fıkrası  gereğince  de  kayıt  dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin en geç yarıyıl ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde (05  Ekim-  06  Kasım  2020)  tarihleri  arasında  (kayıt dondurma  dilekçesi ve  mazeretini belirten resmi bir belge ile birlikte) posta veya kargo yolu ile yapılmasını gerekmekte olup, öğrencilerimize önemle duyurulur.

Başvuru dilekçeler ektedir.

Ekler

ogrenci-muafiyet-talebi-dilekcesi.pdf
ogrenci-kayit-dondurma-talep-dilekcesi.pdf