İlk Yüzde Ona Giren Öğrenciler

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için; ''ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi'' uyarınca belirlenen ilk yüzde ona giren öğrencilerin nihai listesi aşağıda belirtilmiştir.

Ekler

yuzdeonlar.pdf