İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Olan Bölümlerimize Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine

E-Devlet üzerinden (Elektronik) ve yüz yüze (Manüel) kayıt yaptırarak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını seçen öğrencilerin dikkatine.

1- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitimi bünyesinde yürütülen İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı iki farklı yerleşkede yürütülmektedir. 2016-2017 Akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tercih ederek elektronik ya da manuel kayıt esnasında İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırabilecek bölümler ve öğrenim görecekleri yerleşkeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2- Güz döneminde dersler başlamadan önce İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programını seçen öğrencilerin kayıtları elle (manüel) yapılmaktadır. Bu nedenle, dersler başlamadan önce isimlerinin bağlı bulundukları yerleşkede kayıtlı olup olmadıklarını şahsen kontrol etmeleri gerekmektedir.   

3- 22 Eylül 2016 tarihinde Yabancı Dil Seviye Tespit sınavı uygulanacaktır ve dersler bu seviyelere göre verilecektir. Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrenciler hazırlık programına en düşük seviyeden başlar.

4- Güz ve Bahar dönemlerinde derslerin başlaması ile yoklama alınmaktadır. Derslerin başladığı ilk hafta gelmeyen öğrencinin devamsızlığı, mazereti ne olursa olsun 22 saattir.

5- İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırdıktan sonra hazırlık eğitimi almaktan vazgeçenlerin, derslerin başlamasından itibaren bir hafta içinde dilekçeyle başvurması halinde ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde, öğrencinin hazırlık programından kaydı silinir ve kayıtlı olduğu programa devam eder. Bu süreçte yaşanabilecek kayıt, ders seçme ve benzeri işlemlerdeki aksaklıklardan doğacak mağduriyet öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

6- Dil eğitiminin aralıksız ve etkin şekilde devam edebilmesi için derslere devam son derece önemlidir. Derslere düzenli devam eden öğrencilerin bu durumu sınıf içi başarı notuna da katkı eder. Hazırlık programında öğrenciler yarıyıl eğitimi süresince derslerin %85 ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamadıklarında başarısız sayılarak takip eden yarıyılda kayıtlı oldukları bölüme devam ederler. 

7- İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı güz ve bahar olmak üzere iki dönemde verilmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde A1 – A2 ve B1 seviyelerini kapsayan yoğun bir dil programı sunulmaktadır. Program Temel İngilizce (Main Course-14 saat) ve Beceri dersleri (Skills-8 saat) olmak üzere haftada 22 saat iki temel ders adı altında verilmektedir.

8- Dönem içi sınavlar: Her dönem Temel İngilizce dersinden 4 adet kısa süreli sınav (quiz) ve iki adet ara sınav (midterm), Beceri dersinden 3 adet kısa süreli sınav (quiz) ve iki adet ara sınav (midterm) uygulanılır. Her iki dönemin ortalaması 60 ve üzeri olduğunda yılsonunda yapılan final (yeterlik) sınavına girmeye hak kazanılır. Ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler final sınavına girmeden hazırlık programını tamamlamış sayılırlar. Final sınavında başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almak gerekir.

9- Herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Kısa süreli bilgi yoklama sınavları (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz.

10- Öğrenciler, İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programında başarı ya da devam şartını yerine getiremeseler de takip eden yarıyılda bölümlerine başlayabilirler.