Kütüphane İle İlgili Duyuru

Kitap Kullanım Süresi Aşım Bedellerinin Ödenmesi

Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi nedeniyle oluşan kullanım süresi aşım bedellerinin aşağıda bilgileri yer alan hesaba yatırılarak, dekontun ödünç iade bankosuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi

Hesap No: 2294-17000-5028

IBAN: TR71 0001 0022 9400 0170 0050 28

Açıklama: Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, “ Kitap Gecikme Bedeli Ödemesi”