MEZUNİYET TÖRENİNDE DİPLOMA ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Diplomalarını Mezuniyet töreninde alacak öğrencilerin aşağıdaki işlemleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

  1. Diplomaları ile birlikte Diploma Kabı almak isteyen öğrenciler, Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi TR95 0001 0008 1359 2104 015001 veya  Ziraat  Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Ünivertsitesi  Şubesi TR55 0001 0022 9459 2104 015003 nolu hesaba 50,00.- (Elli) TL diploma kabı bedeli yatırılarak dekont alınacaktır. Diploma Kabı almak zorunlu değildir.
  2. http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/belge-alimi/belge-alimi.html  adresinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından veya Öğrenci İşleri ofisimizden alacakları “İlişik Kesme Belgesi” ni  düzenleyip ilgili birimlere onaylattıktan sonra diploma kılıfı ile birlikte almak isteyen öğrencilerimiz Banka Dekontu ve Öğrenci Kimliği ile Öğrenci İşleri ofisimize 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde başvuracaklardır.
  3. Diplomalar bizzat Diploma Sahibine ya da Noter Vekaleti verilen kişiye teslim edilebilecektir.