2018-2019 Akademik Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi.

2018-2019 Akademik Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi.

06-07 Mart 2019 tarihlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesine bağlı olarak Fakültemiz öğrencilerinin "işyerlerinde staj yapabilmeleri için" İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Fakültemiz Didem Yaman Amfisinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Eğitimini, Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Uzmanı Alper TÜKEL vermiştir. Eğitimde İş Güvenliğinin genel amacı,  İş Hukuku, İş Güvenliği Yasa ve Yönetmelikleri, meslek hastalıkları, kaza ve iş kazası, dünyada ve ülkemizde iş kazası rakamları, işveren ve çalışan hakları, SGK mevzuatı gibi konularda öğrencilere bilgi sunulmuştur. Eğitim sonunda katılım sağlayan öğrenciler, staj yapacakları işyerlerine sunulmak üzere sertifika alma hakkı kazanmışlardır.