Kalite Güvencesi Çalışması Eğitimi Yapıldı.

,

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Çalışmaları kapsamında YÖKAK’ın yeni yaklaşımları, KİDR 2.0 ve üniversite yönetim bilgi  sistemi  (ÜYBS)  konusunda  Üniversitemiz  Kalite  Güvence  Üst  Kurul  Üyesi  Öğr.  Gör.  Ergül SÖYLEMEZOĞLU tarafından 19.02.2020 tarihinde Biga İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi’nde  eğitim  toplantısı  yapılmıştır.