Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Fakültemiz, öğrencilerimizin mesleki açılardan yetkin olmalarına çaba sarfetmenin yanında; etkili konuşma, etkili anlatım, etkili iletişim ve etkili tartışma açılarından donanımlı olmalarını sağlayarak, ulusal ve evrensel duyarlığı olan entelektüeller olarak da yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ana amacı; öğrencilerini devlet ve özel sektör için yönetici, insan kaynağı, girişimci olarak yetiştirmenin yanı sıra; ekonomi, istihdam, yönetim ve demokrasi alanında üçüncü sektör olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için de yetiştirmektir.

Fakültemiz kamuya, özel sektöre ve özellikle STK'lara girişimci, insan kaynağı ve yönetici yetiştirmeyi amaçlayan ders programıyla; ulusal ve uluslararası kamuoyunu, akademik camiayı meşgul edecek yayınları hedefleyen akademik kadrosuyla; yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlı, performanslarıyla kendilerini kanıtlamaya coşkulu, entelektüel yaşam biçimini benimsemeye hazır ülke kalkınmasına girişimci ya da yönetici olarak hizmet etmeye yönelimli öğrencileriyle; tüm dinamiklerle etkileşen çok yönlü bir eğitim kurumu olmayı temel misyonu olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimini yaygın bazda gerçekleştirmiş; araştırma ve yayın nicelik ve niteliğini uluslararası normlara taşımış; STK'ların uygar Türkiye tasarımında rolünü geniş platformlara yansıtan yayınları gerçekleştirmiş; öğrencileri devlet, özel sektör ve STK'ların üst düzey kademelerinde istihdam edilmiş, Türkiye'deki girişimciler topluluğuna çok sayıda öğrencisini dahil etmiş, öğrencilerinin teknik ve sosyal yeterliliklerinin yanında entelektüel yönlerini geliştirmiş; çevresiyle etkileşmiş ulusal ve uluslararası akademik ve sosyal alanlarda ve iş kamuoyunda tanınan bir fakülte olmak vizyonumuzu oluşturmaktadır.