Bölüm Başkanlıkları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof.Dr.Bünyamin BACAK (Başkan)
Doç.Dr.Özgür TOPKAYA (Başkan Yrd.)

Ekonometri Bölümü
Doç.Dr.Serdar KURT (Başkan)
Doktor Öğretim Üyesi Mesut SAVRUL (Başkan Yrd.)

İktisat Bölümü
Prof.Dr.Meliha ENER (Başkan)
Doç.Dr.Feyza BALAN (Başkan Yrd.)
Doç.Dr.Burcu KILIÇ SAVRUL (Başkan Yrd.)

İşletme Bölümü
Prof.Dr.Nazan YELKİKALAN (Başkan)
Doktor Öğretim Üyesi Erdal AYDIN (Başkan Yrd.)  
Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE (Başkan Yrd.)


Kamu Yönetimi Bölümü
Doç.Dr.Mustafa Kara (Başkan)

Maliye Bölümü
Prof.Dr.Selçuk İPEK (Başkan)
Doktor Öğretim Üyesi Sabri Sami TAN (Başkan Yrd.)

Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç.Dr. Soner KARAGÜL (Başkan)
Doktor Öğretim Üyesi Ruhi GÜLER (Başkan Yrd.)