Fakülte Kurulu
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ ÜNVANI ADI-SOYADI
BAŞKAN PROF.DR. ERHAN GÜMÜŞ
ÇALIŞMAE.E.İ. BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF.DR. BÜNYAMİN BACAK
EKONOMETRİBÖLÜMÜ BAŞKANI DOÇ.DR. SERDAR KURT
İKTİSATBÖLÜMÜ BAŞKANI PROF.DR. MELİHA ENER
İŞLETMEBÖLÜMÜ BAŞKAN V. PROF.DR. ERHAN GÜMÜŞ
KAMUYÖNETİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA GÖRÜN
MALİYEBÖLÜMÜ BAŞKANI PROF.DR. SELÇUK İPEK
ULUSLARARASIİLİŞKİLER BÖLÜMÜ BAŞKANI DOÇ.DR. SONER KARAGÜL
PROF.TEMSİLCİSİ PROF.DR. BÜNYAMİN BACAK
PROF.TEMSİLCİSİ PROF.DR. MELİHA ENER
PROF.TEMSİLCİSİ PROF.DR. SELÇUK İPEK
DOÇ.TEMSİLCİSİ DOÇ.DR. MUSTAFA GÖRÜN
DOÇ.TEMSİLCİSİ DOÇ.DR. SUAT UĞUR
YRD.DOÇ.TEMSİLCİSİ YRD.DOÇ.DR. ERDAL AYDIN
RAPORTÖR FAKÜLTE SEKRETERİ ŞUAYİP KOTMAN