2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İSTEĞE BAĞLI STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

.

1. Öğrenciler stajlarını 4. ve 6. Yarıyıl sonlarında, 01 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kendi bulacakları ve Staj Koordinatörlerince onaylanacak işyerlerinde yapabileceklerdir. Stajlar süreleri isteğe bağlı olduğundan minimum ve maksimum süre sınırı olmamakla birlikte, staj başlangıç tarihleri 01 Temmuz, veya 02 Ağustos 2021 tarihlerinde olmak üzere iki (2) grup halinde ve en az 20 gün olacaktır.

2. Öğrenciler staj için uygun işyerini kendileri bulacaklar ve 2 Adet Staj Yeri Kabul Formu ile firmaya başvuracaklardır. İşyerince doldurulan ve kaşelenip imzalanan Staj Yeri Kabul Formları onay alınmak üzere Fakültemiz web sayfasında yayınlanan Staj Yapma Süreci şemasına dikkat edilerek aşağıda istenen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacak dosya, öğrenci tarafından 07.06.2021 tarihine kadar e-mail ile Fakülteye gönderilecektir.

3. Eksik ve/veya anılan tarihten sonra teslim edilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Dosyada istenen belgeler:

a) Staj Yeri Kabul Formu iki adet hazırlanır.

​b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) Staj Değerlendirme Formu

d) Günlük Staj Devam Çizelgesi

e) Genel Sağlık Sigortası durumunu gösterir resmi belge.

f) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

4. Dosya teslimi sırasında tarafınıza teslim edilen zarf iş yerine teslim edilmeli ve staj bitim tarihini takibeden 10 (on) gün içinde Fakülteye ulaştırılmalıdır.

5. İsteğe bağlı staj yeri kabul formu Fakülte Staj Koordinatörünce onaylandıktan sonra, her öğrencinin staj süreci için “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primleri” Üniversitemiz tarafından ödenecektir.

6. İlgili mevzuat kapsamında süresi içinde yapılmayan bildirimlerden doğacak cezai yükümlülükler öğrenciye rücu edilecektir.

7. Gerçeğe aykırı staj raporu ve evrak düzenlendiği tespit edilen öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

8. Öğrencilerin staj sonundaki değerlendirme sonuçları GNO hesaplamasında ve Mezuniyet işlemlerinde dikkate alınmaz.

Aşağıdaki linkleri inceleyiniz.

Ekler

comu_lisans_egitimi_ogrenci_staj_yonergesi.pdf
biibf_lisans_egitimi_ogrenci_staj_yonergesi.pdf
9-staj_degerlendirme_formu.pdf
10-staj_devam_cizelgesi.pdf
staj_komisyon_ve_kooordinator_listesi-2021.pdf
istege_bagli_staj_yeri_kabul.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)