Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARILI SONUNDA AZAMİ SÜREYİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAV BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARILI SONUNDA

AZAMİ SÜREYİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAVLARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendine “Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin başarısız oldukları ve hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanabileceği” istinaden sınavlara ilişkin takvim aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur.

 

  1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

10 Temmuz 2023

12 Temmuz 2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

13 Temmuz 2023

18 Temmuz 2023

  1. Ek Sınavlar

19 Temmuz 2023

25 Temmuz 2023

Not Girişleri

26 Temmuz 2023

30 Temmuz 2023

 

  1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

31 Temmuz 2023

02 Ağustos 2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

03 Ağustos 2023

08 Ağustos 2023

Ek Sınavlar

09 Ağustos 2023

15 Ağustos 2023

Not Girişleri

16 Ağustos 2023

18 Ağustos 2023

 

1-Azami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

2- Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun 50 (DD) ve bunun üzerinde olması gerekir.

3- Ek sınavlar sonucunda, hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

4- Başvurular elden yada biibf@comu.edu.tr adresine mail olarak yapılabilir. Başvuru dilekçelerinin Dekanlığa ulaşmasından öğrencinin kendisi sorumludur. ( Mail atılan dilekçelerin 0286 218008 telefondan 33030 ve 33027 dahili numaradan teyit etmeleri gerekmektedir.)

 

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

N0T: 2023-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK SINAVLARI YÜZYÜZE OLACAKTIR.

 

 

 

 

Ekler

Ek Sınav Başvuru Dilekçesi.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)