Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI SONUNDA AZAMİ SÜREYİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAV BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARILI SONUNDA

AZAMİ SÜREYİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAVLARI

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendine (Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin başarısız oldukları ve hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanabileceği) istinaden sınavlara ilişkin takvim aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur.

 

  1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

16 Temmuz 2024

18 Temmuz 2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

19 Temmuz 2024

22 Temmuz 2024

  1. Ek Sınavlar

23 Temmuz 2024

26 Temmuz 2024

Not Girişleri

27 Temmuz 2024

29 Temmuz 2024

 

  1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

30 Temmuz 2024

02 Ağustos 2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

05 Ağustos 2024

09 Ağustos 2024

Ek Sınavlar

12 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024

Not Girişleri

17 Ağustos 2024

20 Ağustos 2024

1-Azami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvuru da bulunur. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

2- Sınavların başarı notuna katkısı %100 olup başarı notunun 50 (DD) ve bunun üzerinde olması gerekir.

3- Ek sınavlar sonucunda, hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil, başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

4- Başvurular, elden yada biibf@comu.edu.tr adresine mail olarak yapılabilir. Başvuru dilekçelerinin Dekanlığa ulaşmasından öğrencinin kendisi sorumludur. (Mail atılan dilekçelerin 0286 2180018 telefondan 33030, 33027 ve 33029 dahili numaralardan teyit edilmesi gerekmektedir.)

 

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

N0T: 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK SINAVLARI YÜZYÜZE OLACAKTIR.

Ekler

ek-sinav-basvuru-dilekcesi.docx