Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SEBEBİYLE BÜTÜNLEME SINAVINA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BÜTÜNLEME TELAFİ VE TEK DERS TELAFİ SINAVLARI DUYURUSU

6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SEBEBİYLE BÜTÜNLEME SINAVINA GİREMEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BÜTÜNLEME TELAFİ  VE TEK DERS TELAFİ SINAVLARI DUYURUSU

Tablo.1 Deprem Nedeniyle Afetten Etkilenen Öğrenciler İçin

Güz Dönemi Telafi Bütünlemesi ve Tek Ders Sınavları İçin Sınav ve Başvuru Takvimi

Sınav Türü

Eski Sınav Tarihi

Giremeyenler için

Yeni Sınav Tarihi

Başvuru

Sınav Şekli

Sınava Katılım Şartı

Güz Dönemi Bütünlemeler

07-11 Şubat 2023

27 Şubat – 3 Mart 2023

24 Şubat 2023 Saat:  17:00’ya Kadar

Online

Dilekçe

+

Afet Durumunu Gösterir Belge

Güz Dönemi

Tek Ders

13-14 Şubat 2023

03-05 Nisan 2023

31 Mart 2023 Saat: 16:00’ya Kadar

Yüz Yüze

Notlar:

Not.1.: Daha önce Güz dönemi telafi sınavına başvuru dilekçesi veren öğrenciler afet durumunu gösterir belgeyi Fakülteye sunmak zorundadırlar. Aksi halde sınava katılım şartını sağlayamacaklardır.

 

Not.2.: Güz dönemi telafi bütünlemesine katılamayacak afetten etkilenen öğrenciler Bahar Dönemi Bütünleme döneminde açıklanacak yeni takvime göre güz dönemi telafilerine girebileceklerdir.

 

  1. 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli  11 il ve 1 ilçeyi kapsayan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) deprem nedeniyle bu bölgelerde afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerin bütünleme sınavları   27 Şubat -03 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Bunu takiben tek ders sınavları 03-05 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Belirtilen 27 Şubat-03 Mart 2023 tarihlerinde bütünleme ve 9-10 Mart 2023 tarihlerinde tek ders sınavına katılamayan öğrencilerin Bahar Yarıyılı bütünleme sınavları esnasında 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılına ait bütünleme sınavları  da eş zamanlı uzaktan çevrimiçi sınav, ödev, proje. şeklinde yapılacaktır.

AFET DURUMUNU GÖSTERİR BELGE:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 17 Şubat 2023 Tarihli ve 03 Numaralı Toplantısı ve 5 Numaralı Kararında afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrenciler ibaresi belirtilmiştir. Aşağıdaki kriterleri taşımayan öğrencilerimiz 27 Şubat 03 Mart Tarihleri arasındaki sınavlara katılamayacaklardır.

Karar-05) 1 nolu Senato Kararının 12., 14., 15., 22. maddeleri ile 2. kararda  geçen, “afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrenciler” ibaresinden kasıt;

a) “Afetten etkilenen” mernis kayıtları deprem bölgesi kapsamına alınan il ve ilçelerde olan öğrencileri,

b) “Afet bölgesi dışında olan ve etkilendiğini belgelendiren öğrenciler” Deprem bölgesi olan 11 il ve 1 ilçede olan (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutların depremden zarar gördüğüne dair resmi kurumlardan alınan belge ve/veya birinci derece yakınlarının vefat ettiğine dair resmi kurumlardan alınan belgeleri ile deprem bölgesinde resmi kurumlar tarafından görevlendirilen yahut deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışanların görevlendirildikleri, çalıştıklarını ilgili kurumlar veya yetkili yardım kuruluşlarından resmi yazı ile belgeleyen öğrencileri ifade ettiğine oy birliği ile karar verilmiştir.27 Şubat-03 Mart 2023 Tarihleri arasındaki bütünleme sınavlarımıza girecek depremden etkilenen öğrencilerimizin durumlarını yukarıdaki kriterlere göre belirleyerek 24 Şubat 2023 saat 16:00’a kadar dekanlığımızın e posta adresine mail yoluyla dilekçe ve mazeretlerini belirtir ek yazı ile başvurmaları gerekmektedir.  Daha önce mail yoluyla başvuru yapan öğrencilerimizden dilekçelerinde yukarıdaki kriterlere göre durumlarını gösteren belgeleri var ise başvuruları kabul edilecektir. Diğer öğrencilerimizin durumlarını belgeleyerek dilekçelerini tekrar mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir (Bkz. Tablo.1.)

Not: Detaylı bilgi için bakınız Senato Kararları: https://www.comu.edu.tr/duyuru-21657.html

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)