Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Avrupa Komisyonu Tarafından Yapılması Planlanan AR-GE Etkinlikleri
1- 14/06/2021 - 15/06/2021- "Biyomedikal bilimlerde yöntemler ve modeller: köprüler
inşa etmek-Methods and models in biomedical sciences: building bridges" Çalıştayı
(çevrimiçi). Çalıştay, farklı modellerin kombinasyonunun biyomedikal bilimlerin
gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmak için açık bir disiplinlerarası ortam
oluşturmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/methods-andmodels-
biomedical-sciences)
 
2- 14/06/2021 - 16/06/2021- "3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları Konferansı-3rd
International Conference on European Studies" Konferansı (Milan-İtalya). Konferans,
Avrupa'nın sosyoekonomik sorunlarını ele almak için iktisatçıları ve siyaset
bilimcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Konferans kayıtları 1-10 Mayıs
tarihleri arasında açık olacaktır.
Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/call-papers).
 
3- 15/06/2021 - 16/06/2021- "58. ESReDA Semineri - Riskleri ve Tehditleri Yönetmek
için Bilgiyi Kullanma: Uygulamalar ve Zorluklar-58th ESReDA Seminar -Using
Knowledge to Manage Risks and Threats: Practices and Challenges" (çevrimiçi).
Seminer, katılımcıların daha iyi "risk yönetimi" ve "yönetişim" için bilgi kullanımını
artırmaya yönelik teorileri, kavramları ve deneyimleri tartışabilecekleri bir "forum"
ortamı olarak planlanmaktadır. Bu seminerin, stratejileri ve pratik deneyimleri tartışmak
için araştırmacıları, uygulayıcıları, uzmanları ve karar vericileri bir araya getirecek
şekilde düzenleneceği belirtilmektedir.
Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/58th-esreda-seminarusing-
knowledge-manage-risks-and-threats-practices-and-challenges).

4- 06/07/2021 - 08/07/2021-"Sürdürülebilir Finans 3. Yaz Okulu-3rd Summer School on
Sustainable Finance" (çevrimiçi). Yaz Okulu, araştırmacıların dikkatlerini endüstrinin
karşılaştığı en acil sorunlara odaklamalarına ve politikayla ilgili "araştırmalar"
üretmelerine yardımcı olmak amacıyla, akademisyenleri, politika yapıcıları ve
profesyonelleri bir araya getirmeyi planlamaktadır. Bildiri teslimi, 23 Mayıs 2021
tarihine kadar açık bulunmaktadır. Okulun, "İklim riski" konu başlığı da dâhil olmak
üzere, "daha geniş sürdürülebilir finans" alanındaki makalelerin sunumuna açık olduğu
belirtilmektedir.
Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/summer-schoolsustainable-
finance).

5- 22/11/2021-25/11/2021-"CONCORDi 2021: Rekabetçi Sürdürülebilirlik için
Endüstriyel Yenilikçilik- Bildiri Göndermek için Çağrı-CONCORDi 2021: Industrial
Innovation for competitive sustainability - call for papers" (çevrimiçi). İki yılda bir
düzenlenen Avrupa Kurumsal Ar-Ge ve Yenilik konferansı CONCORDi 2021,
önümüzdeki on yıl için bu alandaki araştırma, iş ve politika zorluklarını belirlemeyi ve
AB endüstriyel araştırma ve yenilik politikası gündemine rehberlik etmeyi
amaçlamaktadır. Kurumsal Ar-Ge ve yenilikçilik ekonomisi ve politikasıyla ilgili
konulardaki bildiriler için yapılan çağrı 30 Haziran 2021 tarihine kadar açık kalacaktır.
Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/concordi-2021).

6- 22/11/2021-26/11/2021- "Politika desteği için modelleme üzerine, 2021 AB
Konferansı: temel politika sorunlarının üstesinden gelmek için disiplinlerarası işbirliği-
2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines
to tackle key policy challenges" (çevrimiçi). Konferans, politika oluşturmayı
desteklemek için "modeller"i kullanırken ortak zorlukları ve çözümleri belirlemek için
araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getirmektedir.
Daha fazla bilgi için (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/2021-eu-conferencemodelling-
policy-support).

7- "Yıllık Araştırma Konferansı: genç araştırmacı ekonomistleri için "poster bildiri"
çağrısı Annual Research Conference: call for posters from young research economists".
Çağrı 15 Haziran 2021 tarihine kadar açık bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu,
Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü ve Ortak Araştırma Konseyi (JRC) tarafından
düzenlenen, 15 Kasım 2021'de yapılması planlanan Yıllık Araştırma Konferansı'nda
genç araştırmacı ekonomistlerin çalışmalarını sunmaya davet eden bu yılki etkinliğin
teması "Covid-19 sonrası Avrupa ekonomisini planlamak: alışılmadık zamanlar
alışılmadık politikalar gerektirir" olarak belirtilmektedir. Posterlerini, Konferans'ta özel
bir oturumda sunmak için en fazla (10) araştırmacı seçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca,
üç kişiye çalışmalarını, üç günlük bir çalışma ziyaretinde Komisyon'a sunma fırsatı
verilmesi planlanmaktadır.
Daha fazla bilgi için ( https://ec.europa.eu/info/events/euarc21_en).

8 - "Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR web semineri-Joint JRCCoR
webinar on smart specialisation and the recovery". 15 Nisan 2021 tarihinde, Ortak
Araştırma 3/3 Konu: ARGE ana başlığı altında AB Komisyonu tarafından yakın
döneme ilişkin yapılması planlanan etkinliklere ve açılacak farklı duyurulara ilişkin
bilgiler hk. Tarih: 30.04.2021 Konseyi (JRC) ve Avrupa Bölgeler Komitesi, "Akıllı
Uzmanlaşma"nın bölgelerin koronavirüs salgınından kurtulmasına ve daha
sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiler için yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olmak
amacıyla "nasıl etkili bir araç olabileceği" sorusuna cevap aramak için ortak bir web
semineri düzenleyecektir. Etkinlik sonuçlarının, AB’nin yenilik sistemindeki
zorlukların belirlenmesine ve amaca odaklı yenilikçi politikaların üretilmesine katkı
sağlanması beklenmektedir.
Daha fazla bilgi için (https://cor.europa.eu/en/events/Pages/JRC-CoR-Onlineworkshop-
on-Smart-Specialisation.aspx).

Ekler

Etkinliklere İlişkin Bilgiler.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)