Azami Öğrenim Süresini Aşan Ek Sınav Hakkı Tanınan Öğrencilerin Dikkatine !!!

Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23/1-e maddesi gereği; azami öğrenim süresi (7 Yıl) sonunda mezun olma durumundaki öğrencilerimize, başarısız oldukları (FF-FD-YS harf notlu) bütün dersler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda iki ek sınav hakkı tanınmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda yapılacak olan ek sınavlar online olarak aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak öğrencilerin ekte bulunan başvuru formunu doldurup imzalandıktan sonra biibf@comu.edu.tr adresine mail göndermeleri yada 0286 3358736 numaralı faks numarasına faks çekmeleri  gerekmektedir.

1 .Ek Sınav Tarihleri

       Başvuruların alınması: 02-04 Ağustos 2021

       1.Ek Sınav tarihi: 05-13 Ağustos 2021

2 . Ek Sınav Tarihleri

      Başvuruların alınması: 19-20 Ağustos 2021

       2.Ek Sınav tarihi: 26-27 Ağustos 2021

EK SINAV HAKKI NEDİR?

Ek sınavlar; azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Ek sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3) Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarının belirlenmesinde uygulanacak esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(a) Sınavların yazılı olması esastır. Ancak, öğretim elemanının talebi, ilgili bölüm kurulunun onayıyla ve yarıyıl başında ders bilgi formunda ilan edilmek koşuluyla, sınavlar, sözlü ve/veya uygulamalı olarak da yapılabilir.

(b) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde izinli/görevli izinli olması durumunda sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar için öğretim elemanının talebi ve ihtiyacı doğrultusunda gözetmen görevlendirilmesi ilgili akademik birim tarafından yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve Yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan akademik birimlerde, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre belirlenir.

Her iki sınava başvuru yapacak öğrencilerin tek başvuru göndermesi yeterli olacaktır.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Sınavlar online sınav, ödev ya da proje şeklinde yapılabilecektir. Hangi dersin hangi yöntemle yapılacağı başvuruların tamamlanması ardından derslerden sorumlu öğretim elemanları tarafından kararlaştırılarak duyurulacaktır. Online derslerin ve sınavların yapıldığı Microsoft Teams sistemine hiç giriş yapmamış öğrencilerin; bu sisteme kayıt olması, telefon ve/veya bilgisayarlarına programı indirmesi ve nasıl kullanacağını öğrenmesi yararlı olacaktır. Sınav günü aksaklık yaşanmaması açısından kayıt ve kullanım işlemlerinin zamanında yapılması öğrencilerin açısından önemlidir. Konu ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığının duyuru ve eğitimleri izlenebilir. https://www.comu.edu.tr/duyuru-19966.html

NOT: Transkriptler e-devlet  üzerinden temin edilebilmektedir.

Ekler

ek-sinav-dilekcesi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)