ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Öğrenciler İçin)
  1. Bilindiği üzere 2019 Yılı Aralık ayından beri tüm dünyada etkili olan Covid-19 Salgını etkilerini devam ettirmektedir. Salgının en önemli etki alanlarından biri de eğitim kurumları olmuştur. Üniversitelerde de eğitim öğretim süreci 2019-2020 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılının başından beri çevrimiçi (online) olarak sürdürülmektedir.
  2. Gerek eğitim öğretim gerekse buna bağlı sınavların çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi ve bir takım teknik aksaklıkların meydana getirdiği mağduriyetler nedeniyle Dekanlığımızca yapılan aşağıdaki açıklamaya öğrencilerimizin özellikle çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen sınavlar bakımından azami dikkat göstermesi önem arzetmektedir.
  3. Öğrencilerimiz, online sınavlarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans ve Önlisans Sınav Yönetmeliği koşullarına tabidirler. Söz konusu yönetmelik öğrencilik statüsü hakkında ele aldığı pek çok konu yanında özellikle öğrencilerin yaşadıkları aksaklıklar nedeniyle (ara sınavlar için) mazeret sınav haklarını da düzenlemektedir.
  4. Öğrencilerimiz, online sınavlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kurallarına da tabidirler. Dolayısıyla uzaktan (online) olarak yapılan sınavlarda öğrencilerin kopya şüphesi oluşturacak şekilde hareket etmeleri (kendisinin yerine bir başkasını sınava sokmak, sınavda bir başkasından yardım almak, sınav sorularını görüntülü olarak paylaşmak, sınav sorularının çözümü için sosyal paylaşım platformları oluşturmak ve buralardan yardım almak veya bu platformların içinde bulunmak vb davranışlar içinde bulunmaları) durumunda haklarında sınav kurallarına aykırılık ve kopya girişiminde bulunmak ve/veya kopya çekmek ve kopya çekmeye yardım etmek suçlarından disiplin soruşturması başlatılacağı unutulmamalıdır.
  5. Sınavları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen öğrenciler, sınavın gerçekleştirilmesi sırasında kendi kullanıcı adı ve şifrelerini yazarak sınava girmeleri ve online sınav formunu sistem üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
  6. Öğrencinin sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak gerek kendisinin gerek bir başkasının bilgisayarından, (bilerek veya bilmeyerek) başka bir arkadaşının kullanıcı adı ve şifresi üzerinden açılmış sistemi kullanarak sınava girmesi durumunda sınav formunu göndermesi ile ilgili sorunlarla karşılaşması nedeniyle daha sonra mazeret sınav talebinde bulunması mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu konudaki bu ve benzeri dikkatsizliklerin kopya şüphesi oluşturduğu da bilinmelidir.
  7. Öğrencilerin mazeret hakkı verilen sınavlarda (ara sınavlar) mazeret sınavı talebinde bulunabilmesi için, bu mazeretini belgelendirmesi oldukça önemlidir. Mazeretini belgelendiremeyen öğrencinin mazeret sınav talebi kabul edilmemektedir. Yönetmeliğe göre, haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili Yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde ilgili Yönetim Kurulunun belirlediği tarihler arasında yapılan sınavdır. Mazeret sınavı hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavına girebilme koşulları ve sınavın uygulanmasında 24 üncü madde hükümleri esas alınır. Mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı yapılmaz.” (Yön.m.23-ç).
  8. Yönetmelikte genel olarak sınavlara katılmama mazeretleri, sağlık sorunları, birinci dereceden yakınların vefat durumu (Yön.m.24), kayıtlı olduğu birimin izniyle katıldığı etkinlikler (m.21/3), doğal afetlere maruz kalma, askerlik tecil hakkının kaybı, tutukluluk gibi haller (Yön.m.32) belgelendirildiği takdirde haklı mazeret olarak kabul edilebilir. Ayrıca Covid-19 Salgını nedeniyle üniversitelerce gerçekleştirilen uzaktan eğitim ve online sınavlar kapsamında da ilgili öğrencinin sınav esnasında bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi teknolojik araçların kullanımıyla sınavın gerçekleştirilmesine bağlı olarak çıkabilecek teknik aksaklıklar da (elektrik kesintisi, internet kesintisi gibi haller) ilgili hizmet sağlayıcılardan sınav saatinde ve bulundukları bölgede gerçekleştirilen kesintiyi resmi olarak belgelendirdikleri takdirde kendilerine ara sınavlar için mazeret sınav hakkı tanınabilecektir. Ayrıca teknik aksaklığın Üniversitemizce sunulan hizmete bağlı olarak gerçekleşmesi durumunda ise durumun üniversitemiz yönetimince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması söz konusu olabilmektedir.
  9. Ayrıca çevrimiçi (online) sınav uygulaması esnasında öğrencilerimizin imkanları ölçüsünde özellikle masaüstü bilgisayar kullanmaları; elektrik kesintisi gibi anlık aksamalara karşı kişisel önlem olarak birden fazla teknik aracı (labtop veya tablet veyahut da cep telefonunu) sınav uygulaması esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır tutmalarının faydalı olacağına inanmaktayız.  
  10. Yukarıda belirtilenler dışında belgelendirilemeyen, ilgili öğrencinin kullandığı teknik araca bağlı aksaklıklar veya sınav talimatlarına veya online sınav sistemine aykırılıktan doğan mağduriyetlere bağlı mazeret beyanları ise kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

ÖNEMLE DUYRULUR.
DEKANLIK

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)