Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce II Dersi Uzaktan Eğitim için Ekip Kodları

2023-2024 AKADEMİK YILI GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİL I-II (İNGİLİZCE) DERSİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu ders okula kayıtlı olunan ilk yılda verilen bir ders olup dersi alacak öğrencilerin aşağıdaki açıklamalara göre derse katılmaları beklenmektedir:

1. Muafiyet sınav sonucunda muaf olamayan (60 puanın altında alan) öğrenciler derse otomatik olarak kayıtlanır. Muafiyet sınavında aldığı notu yükseltmek isteyen öğrenciler ise sonuçlar açıklandıktan sonra 1 hafta içinde kendi bölümlerine Güz ve/veya Bahar dönemi notunu iptal ettirip ve Güz ve/veya Bahar dönemi dersini almak istediklerini belirten bir dilekçe yazarak talep edebilirler. Bu durumda, muafiyet sınavından geçerli not almış ancak notunu iptal ettirmiş olan öğrencilerin online olarak yapılacak olan “Zorunlu Yabancı Dil” derslerine kayıtlanmaları gerekmektedir. 

2. Bu dersi daha önceki akademik yıllarda zorunlu olarak almış ancak dönem içi yapılan sınavlar ile dönem sonu not ortalaması “geçer” not sisteminin altında olup dersten kalmış ya da dersi alttan alan öğrenciler ders seçimi yaptıktan sonra derse ait kod ile dersin takibini yapabilir. Bu öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavına giremez. Sadece dönem içinde yapılacak olan ara sınav (vize), yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavına girebilir.

3. Yabancı Dil I – II dersleri ortak ve birleştirilmiş programlar için uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Dersler online yapılır ancak sınavlar “yüzyüze” uygulanır. Derslere devam zorunluluğu olmamakla birlikte dersle ilgili video kayıtları, materyalleri ve duyuruları takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. 

Yabancı Dil II (İngilizce) dersinin takibi için bilgisayar veya cep telefonlarında Microsoft Teams uygulamasını yükleyip kayıtlanmanız gerekmektedir. (https://www.comu.edu.tr/duyuru-19966.html bu linkten kayıt oluşturabilirsiniz.) Daha sonra sizlere dersin öğretim elemanı tarafından verilen ders ekip kodu ile ekibe üye olmanız gerekmektedir. 

Dersi almakla zorunlu olan tüm öğrencilerin okullarının web sayfasında ve dersin öğretim elemanı tarafından yapılacak olan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.  

Derse katılmak için aşağıda ekip adları ile ekip kodları verilmiştir. Lütfen bölümünüze göre kodunuzu girerek kaydınızı oluşturun. 

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) DERSİ M.TEAMS EKİPLER VE EKİP KODLARI

24B-YDİ 1002 (İNG. II) BİİBF 1.GRUP – Ekip Kodu: vtrlrms 

(Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümü normal öğretim öğrencileri için ortak ekiptir)

24B- YDİ 1002 (İNG.II) BİİBF 2.GRUP – Ekip Kodu: 7mui5wo 

(İktisat, İşletme, ÇEKO ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri bölümü öğrencileri için ortak ekiptir)

24B-YDİ 1002 (İNG.II) BİİBF 3.GRUP -   Ekip Kodu: tyed3dm 

(Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci öğretim öğrencileri için ortak ekiptir)