İstatistik Eğitim programları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan İstatistik Eğitim programlarına ait afiş ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur.

Ekler

Eğitim Programı-1.pdf
Eğitim Programı-2.pdf
Afiş.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)