Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimleri

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim yolu ile yapılacak olan eğitimlere ilişkin afişler ektedir.

 

Ek: 1- Hukuk Seferberliği Sertifika Programı Afişi

       2- Sağlık Çalışanlarına Yönelik Türk İşaret Dili Eğitimi Afişi

       3- Türk İşaret Dili Eğitimi Afişi

Ekler

Hukuk Seferberliği Sertifika Programı Afişi.pdf
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Türk İşaret Dili Eğitimi Afişi.pdf
Türk İşaret Dili Eğitimi Afişi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)