Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Son Sınıfta Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine

Eğitim hayatlarına ülkemizde devam ederek mezun olan uluslararası öğrenciler, ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetleri açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede mezun olduktan sonra ülkesine dönen öğrencilerin Türkiye ve Türk kültürü ile olan ilişkilerinin sürdürülmesi hayati bir öneme sahiptir. Bu ilişkilerin devamı noktasında kurumsal bir yapı oluşturmak ve oluşturulan projeler ile eski mezunlarımızla yeniden iletişim tesis etmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde Türkiye Mezunları Programı yürütülmektedir. 

Türkiye Mezunları Programı'nın amacı, Türkiye'de eğitimlerinin son döneminde bulunan uluslararası öğrencilerin ülkelerindeki mezun çalışmalarına dahil edilmesine yönelik Potansiyel Mezun Çalışmaları yürütülmektedir. Potansiyel Mezun Çalışmasının amacı; eğitim programlarının son döneminde olan öğrencilerimizin ülkelerine dönmeden önce "Türkiye Mezunu" kimliği aidiyetine sahip olmalarını temin etmek, dolayısıyla ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ve diğer Türkiye Mezunları ile irtibatlarını sürdürme eğiliminde olmalarını, Türkiye Mezunlarına yönelik çalışma ve projelerde yer almalarını ve varsa ülkelerinde Türkiye Mezunları dernek aktivitelerinde yoksa dernek kurulması çalışmalarında aktif rol almalarını sağlamaktır. Bu çerçevede eğitim programlarının son döneminde bulunan uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanmış olan Potansiyel Mezun Anketi uygulanmaktadır. Üniversiteniz bünyesinde 2021 - 2022 eğitim yılında mezun olma durumunda olan uluslararası öğrencilerin url.ytb.gov.tr/bcd adresinde yer alan anketi cevaplandırması gerekmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)