Teknogirişimcilik için Proje Yazma Eğitimi Sertifika Programı

Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde "22-26 Şubat 2021" tarihleri arasında Teknogirişimcilik için

Proje Yazma Eğitimi Sertifika Programı açılacak olup;Bu programa başvuru şartları arasında yüksek lisans veya doktora eğitimi görüyor olma şartı vardır. Katılmak isteyen öğrenciler http://esertifika.comu.edu.tr üzerinden başvuru yapabilirler. TÜBİTAK  1512  Teknogirişim  Sermayesi  Desteği  Programı  ile  ülkemizin  Bireysel  Genç Girişimcileri (BİGG) desteklenmektedir. Teknogirişimcilerin bu programdan destek alabilmeleri için fikirlerinin; teknoloji odaklı olması, yenilik içermesi, yüksek katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli taşımalıdır. Teknogirişimcilerin fikirlerini uygun şekilde yazılmış/tasarlanmış projeler haline getirip TÜBİTAK’a sunmaları gerekmektedir. Teknogirişimcilik için Proje Yazma Eğitimi Sertifika Programı kapsamında TÜBİTAK 1512-BİGG Programı’na yönelik bir eğitim düzenlenecektir. Teknogirişimcilerin 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan TÜBİTAK 1512 çağrısına proje başvurularını yapabilmeleri için uzman desteği verilecektir. Sertifika eğitim programı aşağıdaki gibidir:

a. Teknogirişimcilik için proje yazma eğitimi,

b. Projelerin değerlendirilmesi ve sunum eğitimi,

c. TÜBİTAK 1512 başvuru formu üzerinde örnek çalışma,

d. Teknogirişimcilik ve kamu Ar-Ge fon kaynaklarına erişim,

e. Patent ve tasarımların ulusal ve uluslararası tescil işlemleri eğitimi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)