Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde ve İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (IQA), Azerbaycan Eğitim Kalite Güvence Ajansı (TKTA), Kazakistan Bağımsız Akreditasyon ve Derecelendirme Ajansı (IAAR),  KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Moritanya Kalite Ajansı (AMAQ-ES)  kuruluşlarının iş birliğinde 20-22 Mart 2023 tarihlerinde Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı düzenlenecektir.

Ana teması "Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi" olarak belirlenen; yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeler, yenilikler, deneyimler ve farklı bakış açılarının ele alınacağı etkinlik için 15 Kasım 2022 tarihine kadar https://konferans.yokak.gov.tr adresi üzerinden bildiri özeti kabulü yapılacaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)