Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

YAZ OKULU İLE İLGİLİ DUYURU

YAZ OKULU İLE İLGİLİ DUYURU

Bölüm Başkanlıklarından gelen teklifler doğrultusunda Fakültemiz yönetim kurulu kararı ile  2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı  Yaz okulu açılmamasına karar verilmiştir.

Ancak Fakültemiz öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için Bölüm Başkanlıklarına başvuruda bulunmaları halinde  ve Dekanlık onay yazısı ile Üniversitemizdeki  diğer birimlerden veya  başka  Üniversitelerden yaz okulunda ders alabilmeleri mümkün olup, öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Yaz okulunda  ders alacakları Üniversitedeki ders içerikleri ve dilekçe ile Fakültemiz Bölüm Başkanlıklarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  2. Başvurular, Bölüm Başkanlıklarına şahsen veya Fakütemiz mail adresine (biibf@comu.edu.tr) mail yoluyla olması gerekmektedir.
  3. Alacakları derslerin kredi ve AKTS ‘nin Fakültemizde aldıkları ders ile eşdeğer ya da fazla olması gerekmektedir.
  4. Hiç ders almadıkları dönemden ders almamaları gerekmektedir.
  5. Bölüm Başkanlığı’nın uygun görmemesi ve Dekanlık Makamının onay vermemesi durumunda alacakları yaz okulu ders notunun transkriptlerine işlenmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

DEKANLIK

Ekler

Dilekçe.docx