Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çanakkale Çalışmaları Sempozyumu

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Çanakkale Çalışmaları Sempozyumu” 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Online olarak yapıldı.  Sempozyum açılış konuşmaları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT ve Dekan Prof.Dr.Ercan SARIDOĞAN tarafından yapıldı.

Sempozyum,  Biga İİBF Fakültesi akademisyenleri ve değerli katılımcıların sunumları değişik oturumlar ile gün boyu devam etti, oldukça verimli geçen Sempozyumumuza katılımları için Rektörümüz Prof.Dr.Sedat MURAT’a ve katılımcılarımıza teşekkür eder, katılımcılarımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. 

NOT: Sempozyum sunumlarına Biibf Youtube Kanalımızdan ve aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AÇILIŞ KONUŞMASI / THE OPENING SPEECH 

Prof. Dr. Sedat MURAT Rektör/Rector  Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN Dekan/Dean

ANA OTURUM / MAIN SESSION

Moderatör: Doç. Dr. Burcu Kılınç SAVRUL

Arş. Gör. Gülistan CAN, Doç.Dr. Burcu Kılınç SAVRUL, Doç. Dr. Feyza ARICA,

Prof. Dr. Cüneyt KILIÇ

 

COVID-19 Pandemisinin Çanakkale’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: İktisadi Faaliyet Kollarına Yönelik Bir Analiz

Öğr. Gör. Muhammet KARANFİL

“Beveridge Etkisiyle Çanakkale’de 1990-2021 Dönemi Açık İş Sayısı ve İşsizliğin Analizi”

Dr. Öğr. Üy. Hasan AZAZİ, Öğr. Gör. Salih TOSUN, Öğr. Gör. Figen KILIÇ

Enflasyon Oranı Algısının Sağlıklı Beslenme Kararı ve Enflasyonda Tüketici Davranışlarıyla İlişkisinin İncelenmesi: Biga Örneği

Meral ÇABAŞ,

Dr. Öğr. Üy. Mustafa TORUN

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Bölge Ekonomisine Katkısı

Doç. Dr. Ünzüle KURT, Prof. Dr. Yusuf YİĞİT, Doç. Dr. Özgür TOPKAYA,

Öğr. Gör. Dr. Esra DEMİREL

 

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi

MODERATÖR: PROF. DR. HİKMET YAVAŞ 

İsa YAVAŞ

Prof. Dr. Hikmet YAVAŞ

Mahalle Yönetimi ve Mahalle Muhtarlığı üzerine Bir Değerlendirme: Çanakkale Kepez Belediyesi Örneği

Dr. Öğr. Üy. Nahit BEK, Dr. Öğr. Üy. İbrahim Tanju AKYOL

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yerel Yönetişim: Çanakkale Örneği

Dr. Öğr. Üy. Salih Ziya KUTLU Dr. Öğr. Üy. Didem SAYGIN

AB Ülkelerinde Akıllı Kent Uygulamaları ve Çanakkale İli Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Tahir Anıl GÜNGÖRDÜ

Milli Mücadele’nin Çanakkale’deki Yansımaları: Çerkeslerin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Yağmur Ekim YILMAZ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Örneği Ekseninde Kalkınma Ajanslarının İdare Hukuku Bakımından Niteliği ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

MODERATÖR: PROF. DR. BÜNYAMİN BACAK

Arş.Gör. Niyazi YILMAZ Prof. Dr. Bünyamin BACAK

Doç. Dr. Canan Öykü D. KARA

 

Çanakkale İli’nde Yaşayan Suriyeli ve Afganistanlı Sığınmacıların Göç Deneyimleri

Zarife DEMİR,

Doç. Dr. Canan Öykü D. KARA

Türkiye’deki Kadın Göçmenlerin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İşgücü Piyasasındaki Yeri: Çanakkale Örneği

Hüseyin ÇAY,

Doç. Dr. Özgür TOPKAYA

Sosyal Dışlanmanın Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü: Çanakkale İli Örneği

Arş. Gör. Melih KURAN Arş. Gör. Arife UYGUN

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği

Merve Erezkaya ŞAHİN

Çanakkale İli Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

MODERATÖR: PROF. DR. SELÇUK İPEK

Doç.Dr. Erdal EROĞLU

Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖKSÜZ Prof. Dr. Selçuk İPEK

Yerel Yönetimlerde Katılımcılık Açısından Temsili Demokrasi ve Hemşehrilik Bilinci Üzerine Ampirik ve Araştırma: Çanakkale Ayvacık Belediyesi Örneği

Dr. Öğr. Üy. Serkan IŞIK Arş. Gör. Dr. Rıdvan ENGİN

Çanakkale İli’nin Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üy. Mehmet AVCI

Mahalli İdarelerde Bütçe Sürdürülebilirliği: Çanakkale Belediyesi Örneği

Arş. Gör. Yakup TAŞDEMİR

Çanakkale İli’nde Vergi Uyum Düzeyi Üzerine Bir Değerlendirme

MODERATÖR: DOÇ. DR. FİLİZ ÇOBAN ORAN

Dr. Öğr. Üy. Serkan ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üy. Güngör HACIOĞLU

Çanakkale İli’ndeki Coğrafi İşaretli Ürünler ve Markalaşma

Öğr. Gör. Ahmet ŞAHBAZ

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ve Çevre Dostu Ürünleri Kullanma Eğilimleri: Biga MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Filiz ÇOBAN ORAN

Çanakkale’nin Uluslararası Yüzü Truva: Kentsel Kültürel Mirasın Kalkınmayla İlişkisi

Arş. Gör. Dr. Tuğçe YILDIZ

Küre-yerelleşme Bağlamında Şehir Diplomasisi: Çanakkale Örneği

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)