Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları

Akademik camianın ve iş dünyasının Saygıdeğer üyeleri, kıymetli paydaşlarımız,

Sizleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’na davet ediyoruz!

Bu yıl konferansımız Dördüncü Endüstri Devrimi, bileşenleri ve dijitalleşmenin sosyal bilimlerdeki etkileri üzerine odaklanmıştır. Dördüncü Endüstri Devrimini karakterize eden teknolojik ve dijital dönüşüm, kamu ve özel sektörün her seviyesinde sosyoteknik ekosistemlerin profilini olduğu kadar toplumu da değiştirirken konunun teknoloji temelli yönlerine daha fazla ağırlık verildiği, sosyal bilimlerdeki etkilerinin araştırılmasında hala büyük boşluklar olduğu görülmektedir. Oysaki Endüstri 4.0 ve bileşenlerinin sosyal bilimlerin farklı disiplinleri için taşıdığı risk ve fırsatlar, bunun yanı sıra etkileri ve etkileşimi, bilimsel olarak araştırmaya değer pek çok problemi de beraberinde getirmiş, söz konusu problemlerin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara olan ihtiyaç artmıştır.

Bu bağlamda Konferansımız, “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” ana teması altında listelenmiş ancak bunlarla sınırlı olmayan temalarla ilgilenen bilim insanı, araştırmacı, karar verici, uygulayıcı ve öğrencilerin araştırmalarını ve teorik katkılarını paylaşabileceği, gözden geçirebileceği ve tartışabileceği bir platform sunmaktadır.

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’na değerli katkılarınızı bekliyoruz. Katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla.

Önemli Tarihler

Başlık Tarih
Konferansın Düzenleneceği Tarih 05 - 06 Temmuz 2024
Son Özet Gönderme Tarihi 3 Haziran 2024
Konferans Ücretinin Yatırılması Son Tarih: 23 Haziran 2024
Son Kayıt Tarihi 23 Haziran 2024
Son Tam Metin Gönderme Tarihi 31 Temmuz 2024
Özet Metin Kitapçığı Basım Tarihi 30 Eylül 2024
Tam Metin Kitabı Basım Tarihi 30 Eylül 2024
Uluslararası Kitapta Basım Tarihi 30 Eylül 2024

İletişim Bilgilerimiz

Konferans Web Sitesi usbkonferansi.comu.edu.tr
Konferans e-mail usbkonferansi@comu.edu.tr
Telefon 0 286 335 8739 Dahili: 33177 / 33169
Adres  Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi 17200 Ağaköy Biga/ÇANAKKALE