Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Girişimcilik, İnovasyon ve Kalkınma Konferansı

Uluslararası Girişimcilik Inovasyon ve Kalkınma Konferansı Daveti

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Girişimcilik, Inovasyon ve Ekonomik Kalkınma Konferansı 10 - 11 Ekim 2022 Tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Konferans Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilmektedir.

Konferansa girişimcilik, inovasyon ve kalkınma alanlarından akademisyenler, kamu, özel ve STK temsilcilerinin bilimsel çalışmalarını paylaşmaları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Konferansımızın ana teması E-ticaret ve E-girişimciliğin Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Etkileri olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere COVID-19’un yarattığı olumsuz piyasa koşulları ekonomide bir dizi atılımı beraberinde getirmiştir. Bunlar arasında şüphe yok ki en önemlilerinin başında girişimcilik, inovasyon ve kalkınma alanlarında atılan adımlar gelmektedir. Bu kapsamda konferansın genel olarak küresel rekabette avantaj sağlayan ileri teknoloji ve inovasyonların e-ticaret ve e-girişimcilik boyutuyla bölgesel ve ulusal kalkınmaya etkilerinin tartışılması ana amacı oluşturmaktadır. Konferansa katkı yapacak akademisyenlerimizin, politika üreticilerinin ve STK temsilcilerinin bu kapsamda alana özgü çalışmalarla bilime yeni bir ışık tutmaları ve literatüre önemli katkı yapmaları beklenmektedir.

Bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında, tam metinleri ise yazar ya da yazarların talepleri doğrultusunda ISBN’li tam metin kitapçığında, hakem sürecinden geçmesi şartıyla uluslararası kitap bölümü ya da uluslararası hakemli dergilerde makale şeklinde yayınlanacaktır.

Konferans ile ilgili detaylı ve güncel bilgilere https://girisimcilikkonferansi.comu.edu.tr/

Konferansa katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)