Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kariyer Üzerine Söyleşi "Vergi Müfettişliği"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü tarafından bölüm öğrencilerini Vergi Denetim Kurulu ve Vergi Müfettişliği mesleği hakkında bilgilendirmek üzere 13 Aralık 2023 tarihinde Fakülte Dekanlık Konferans Salonu’nda etkinlik düzenlenmiştir. Moderatörlüğü Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN tarafından yapılan etkinliğe Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire Başkanlığı’ndan Daire Başkanı Sayın Cafer DURMUŞ ve yardımcıları Sayın Ulvi Cantürk KAYA ve Sayın Aykut AYDAR katılmıştır. Etkinlikte Vergi Denetim Kurulu ve Vergi Müfettişliği hakkında sunum yapılmış ve ardından öğrencilerin konuya ilişkin soruları yanıtlanmıştır.