Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunmasında BM'nin Rolü: Güncel Tartışmalar Işığında Bir Değerlendirme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş hoca 11 Kasım Cuma günü Saat: 14.00'te bölümümüzde "Uluslararası Baruş ve Güvenliği Korunmasında BM'nin Rolü: Güncel Tartışmalar Işığında Bir Değerlendirme" başlıklı bir seminer verecektir.

Seminer Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek olup Teams Kodu: v07t21j 'dir.

Herkesi bekliyoruz.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)