Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II, 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Konferans kapsamında toplam 121 bildiri sunulmuştur. Konferansın açılış konuşması Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat, Dekanımız Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN ve Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk İPEK tarafından gerçekleştirirken, açılış sunumları ise Cuza University of Iasi (Romanya) Prof. Laura Diaconu Maxim,  Monash University, Malezya'dan Prof. M. Niaz Asadullah  ve Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esra Yüksel Acı tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakülte Bölümleri tarafından 7 panel düzenlenmiştir. Konferansın bu yılki temasına uygun olarak iki açılış paneli düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 4 Temmuz 2022 tarihinde Sancak salonunda “Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Liderlik” başlığıyla gerçekleştirilmiştir. İkincisi ise 5 Temmuz 2022 tarihinde Abide salonunda “Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yeşil Ekonomik Dönüşüm” başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Konferansımıza katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederiz.

https://usbkonferansi.comu.edu.tr

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II'nin,

KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ E KİTABI,

KONFERANS TAM METİN E-KİTABI,

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR II

ayrıca aşağıda 'Ekler' bölümünden ulaşabilirsiniz.

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
Açılış Sunumları / Key Note Speakers
Prof. Laura Diaconu Maxim Cuza University of Iasi Challenges and Perspectives in Sustainable Development: the Romanian Case
Prof. M. Niaz Asadullah Monash University Malaysia Global Food Security and Sustainable Agriculture
Doç. Dr. Esra YÜKSEL ACI Marmara Üniversitesi “Yeşil Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Kalkınma Paradigması Perspektifinden AYM”
Cemal BAŞ Avrupa Konseyi Kongresi İklim Sözcüsü
ABİDE SALONU 5 Temmuz 2022 Saat 13:00-15:00 Panel Başlığı: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL EKONOMİK DÖNÜŞÜM
“Göstergelerle Yeşil Ekonomi” Dr. Öğr. Üyesi Funda H. SEZGİN
“Yeşil Dönüşümde Yeni Yeşil Meslekler” Doç. Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
“Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Etkileri” Doç. Dr. Çiğdem NAS
“Yapı Sektöründe Karbonsuzlaşma ve Döngüsellik” Dr. Öğr. Üyesi Duygu ERTEN
BİGA İİBF BÖLÜM PANELLERİ / PANELS OF DEPARTMENTS 
Uluslararası İlişkileri Bölümü Paneli / Department of International Relations
“Uluslararası İlişkilerde Sürdürebilirlik: Post-hümanizm ve Ekolojik Perspektif” Doç. Dr. Filiz ÇOBAN ORAN
“Çin’in İklim Değişikliğine Yönelik Politikalarının Küresel Etkileri” Doç. Dr. Cemre PEKCAN
“İran’ın İklim Değişikliği Politikaları” Dr. Muhammet Fatih ÖZKAN
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Paneli/ Department of Labor Economics and Industrial Relations
“Yeşil Yeni Anlaşma ve Sürdürülebilir Sosyal Politikalar” Doç. Dr. İskender GÜMÜŞ
“Döngüsel Ekonomik Yapıda İşin Modernizasyonu: Almanya’nın 2030 Endüstriyel Strateji Manifestosu” Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELEN
Maliye Bölümü Paneli/ Department of Public Finance Panel Başlığı : DIŞ TİCARETİN MALİ VE EKONOMİK YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Sema AY
Prof. Dr. Adnan GERÇEK
Kamu Yönetimi Bölümü Paneli/ Department of Public Administration Panel Başlığı : KAMU YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÇEVRESEL GÜVENLİK
Arş. Gör. Borahan GÜNVER
İktisat Bölümü Paneli/ Department of Economics
“Türkiye’nin CDS Primleri ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki” Kübra SEZER
“Linder Hipotezi Çerçevesinde Türkiye’nin Gelir Gruplarına Göre Ülkelerle Olan Karşılıklı Ticaretleri” Neval TEKİN
Ekonometri Bölümü Paneli/ Department of Econometrics Panel Başlığı: VERİ MADENCİLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Prof. Dr. Mehmet Ali SALAHLI
İşletme Bölümü Paneli/ Department of Business
“Bağımlılığın Genç İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi” Prof. Dr. Selim İNANÇLI
“Gözümüzden Kaçan Pandemi: Bağımlılık” Doç. Dr. Ayşen ŞİMŞEK KANDEMİR
“İnternet Kullanımı/Bağımlılığının İş Verimi Üzerine Etkisi” Dr. Öğr. Üyesi Faruk KURHAN

Etkinlik Programı ektedir.

Ekler

KONFERANS BİLDİRİ ÖZETLERİ E KİTABI.pdf
KONFERANS TAM METİN E-KİTABI.pdf
SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR II.pdf
USBkonferansprogramıschedule (1).pdf