Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III, 5-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı olması nedeniyle sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden konu ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirerek, Cumhuriyetimiz’in 100. yılında sosyal, ekonomik ve politik meseleleri ve uygulanacak politikaları farklı yönleriyle ele alınmasını sağlamak üzere, bu yılki konferansın ana teması “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Sosyal, Ekonomik ve Politik Meseleleri ve Uygulanan Politikalar” olarak belirlenmiştir.

Konferansın açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Dekanımız Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN ve Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burcu KILINÇ SAVRUL tarafından gerçekleştirirken, açılış sunumları ise Cuza University of Iasi (Romanya)’den Prof. Laura Diaconu Maxim,   Ibn Haldun Üniversitesi’nden Asad Khan ISLAM, Director (Fiscal) in Finance Division, Government of Pakistan’dan Dr.S.M. Naeem NAWAZ ile  Ibn Haldun Üniversitesi’nden Hasan VERGİL  tarafından gerçekleştirilmiştir.. Tüm katılımcılar bağlamında oldukça verimli ve başarılı geçen konferansımıza katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederiz.

Konferansta gerçekleşen sunumlara buradan yada aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://usbkonferansi.comu.edu.tr

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL (Rektör Yardımcısı)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof.Dr. Ercan SARIDOĞAN (Biga İİBF Dekanı)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof.Dr. Burcu KILINÇ SAVRUL (Yürütme Kurulu Başkanı)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Açılış Sunumları / Key Note Speakers
 
Moderatör: Prof.Dr. Hasan VERGİL
 
 
 
 
Meral ÇABAŞ ve Mustafa TORUN
Muhammed Talha ŞEN ve Can BEKAROĞLU
Serdar ÖZÖZEN

 

Ali PİŞKİN ve Arda DOĞRUÖZ
Gökçe Sinem ERBUĞA ve
Ayşegül GÜRSOY
Ümit REMZİ ERGÜN
Yasin TAŞDÖĞEN
TÜRK SAVUNMA SANAYİİ (TSS) VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ (MTH)
Esin YELGEN

 

Allanur HALLYYEV ve 
İlknur KARAASLAN
Burak Kağan DEMİRTAŞ
Nural MADAK, Serdar KURT ve
Burcu MESTAV
Muhammet Furkan MESTAN
ve Kadir ARSLANBOĞA
Esra EVRAN ve 
Kadir ARSLANBOĞA

 

Serkan DORU
Banu COŞKUN
YENİ MEDYADA ÇOCUKLARIN MAHREMİYET HAKKI VE ETİK YAKLAŞIMLAR
Ahmet KARACA ve Ali Şahin ÖRNEK
İŞE ADANMIŞLIK, İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MEMURİYET STATÜSÜNÜN ROLÜ
Zehra Binnur AVUNDUK ve Ali KABLAN
Didem GEZMİŞOĞLU ŞEN

 

Hatice ÖZER
Fulden KÖMÜRYAKAN ve Selahattin GÜRİŞ
Beliz Su SEZGİN ve
Erdal EROĞLU
Neşe SALİK ATA
Emirhan YAVUZ ve
Nahit BEK

 

Altun YASİNLİ
Muhammed ALBAYRAK
ÇEVRECİ STK’LARIN BM ÇEVRE POLİTİKALARINDAKİ ETKİLERİ
Halil ÇAKIR
Suat UĞUR ve Leyla YILMAZ
Muhammed ALBAYRAK

 

Sevgi COŞKUN YILMAZ
Ayşegül ÖZERDEM
Ece Naz ERMİŞ
Mesut SAVRUL
Emine ÇETİN ve Mesut SAVRUL

 

Oktay HEKİMLER
Filiz Çoban ORAN ve Yücel BAŞTAN
Özlem SEFER
Ekin Oyan ALTUNTAŞ
Yunus ERDEM ve Filiz Çoban ORAN
Ceren UÇAN

 

Ceren AVCİL
Özlem İNGÜN KARKIŞ
Azize YENİDOĞAN ve
İlknur KARAASLAN
Derya İNCE

 

Kadir ARSLANBOĞA,
İlkerKARAÖNDER ve
Özge CESUR
Mert BAKIRCI
Umut YERTÜM
Armağan ÖZTÜRK
Ayşe YILMAZ

 

Özlem KARAMAN
Elif KARABİNA
Ali EROL
Özlem KARAMAN
Naif YAŞAR

 

Bersu BAHTİYAR ve
Volkan BEKTAŞ
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇEREN ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Günay KOYUNCU ve
Feyza ARICA
2022 YILI RUSYA’NIN UKRAYNA’YI İŞGALİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yasemin KURTULUŞ ÇAKIR
İSLAM’DA İSRAF VE YOKSULLUK BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Onur YAĞIŞ
EKONOMİK BÜYÜME, SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK AYAK İZİNE ETKİLERİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ
Aslı OKAY TOPRAK
RELATIONSHIP BETWEEN BIOCAPACITY EFFICIENCY AND ECONOMIC GROWTH: SUR MODEL ANAYSIS FOR EUROPE

 

Devrim VURAL  YILMAZ
İŞVEREN MARKASI BAĞLAMINDA BİST-30 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bayram BALCI
Devrim VURAL YILMAZ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI YAKLAŞIMLAR
Sibel EZGİN AĞILLI
DİJİTAL OYUNLARDA ANNELİK İMGESİ: ANNE/MOTHER SİMÜLATÖR ÖRNEĞİ
Şayan BERBER
INTERNATIONALIZATION IN TRADITIONAL SMEs: DRIVING FORCES - ADOPTED STRATEGIES - FOLLOWED MODELS

 

Hikmet MENGÜASLAN
Sedanur KARAÇINAR
AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NİN KOMŞULARI VE OSMANLI DEVLETİ İLE İLİŞKİLERİ
Muhammet ÖZCAN
Hikmet MENGÜASLAN
Rıdvan ENGİN
Metehan KARAKURT ve
Rojda KARAKURT

 

Zekiye EK ve
Erdem GÜNDOĞDU
Derya DEMİR
Dilek KUMRU ve
Mücahit AVCI
Mustafa EDEMEN
Ali Kemal GENÇ
Bengü BAŞBUĞ

 

Rüya ATAKLI YAVUZ

 

 

 

Ekler

5-6 TEMMUZ 2023 KONFERANS PROGRAMI.pdf