Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Değerlendirme Paneli Gerçekleştirildi.

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN’ın moderatörlüğünü yaptığı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler” adlı panel 04.01.2022 tarihinde saat 13:30’da BİİBF Dekanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Maliye bölümü öğrencilerinin yanı sıra Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk İPEK ile bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU’nun katılım sağladığı panel aynı zamanda Microsoft Teams üzerinden yayınlanarak öğrencilere uzaktan erişim imkânı sağlanmıştır.

Maliye Bölümü etkinliği olarak düzenlenen panele bölüm öğretim elemanları Araş. Gör. Dr. Rıdvan ENGİN, Araş. Gör. Semra TAŞ, Araş. Gör. Kendal DENİZ, Araş. Gör. Mehmet Emin KENANOĞLU ve Araş. Gör. Yakup TAŞDEMİR konuşmacı olarak katılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)