Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi 2023 Sayıları için Makale Kabulü Devam Etmektedir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi;  Ocak, Mart, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan, TR Dizin tarafından da taranan uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide; iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, kamu yönetimi, maliye ve benzeri alanlardaki çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimiz, önümüzdeki sayılarda yayımlanmak üzere makale kabulüne devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://ybd.dergi.comu.edu.tr/ incelenebilir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)