Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İİBF'de 'Bütçe Saydamlığı ve Demokrasi İlişkisi: Seçili Ülkeler Örneği' Paneli Gerçekleştirildi

Biga İİBF Maliye Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Hikmet Dersim YILDIZ,  "Bütçe Saydamlığı ve Demokrasi İlişkisi: Seçili Ülkeler Örneği" adlı paneli 4 Ocak 2023 tarihinde Dekanlık Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Doç. Dr. Erdal EROĞLU'nun moderatörlüğünü yaptığı panele, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Sami TAN'ın yanı sıra bölüm öğretim elemanları ve öğrenciler katılım göstermiştir. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)