Biga İİBF’de “Dördüncü Maliye ve Muhasebe Forumu” Yapıldı

Dördüncü Maliye ve Muhasebe Forumu, 01.11.2016 tarihinde Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD) ve Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Didem Yaman Amfisinde “Maliye ve Muhasebe Konusunda Güncel Yaklaşımlar“ temasıyla yapıldı. Forum, Maliye ve Muhasebe Forumu Başkanı Doç. Dr. Ufuk GENCEL’in açılış konuşmasıyla başladı. Biga Belediye Başkanı Sayın İsmail IŞIK’ın dinleyici olarak katıldığı, oturum başkanlığını Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ’ün yaptığı forumda, Çanakkale Defterdarı Mustafa IŞIK (Vergi Hukukunda  Elektronik Tebligat Müessesesi ve Uygulamaları), Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Hüseyin SOYKAN (Muhasebe Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği ile Güncel Sorunları), Biga İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat AYDIN (Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği) ve Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi Kendal DENİZ (Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yeni Kanun Yolu: İstinaf Müessesesi) konuşmacı olarak yer alarak bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Oldukça verimli geçen toplantıya öğretim elemanları ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)