Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

BİİBF Akreditasyon Belge Töreni ve ÇOMÜ Enleri Belge Takdimi Yapıldı

YÖKAK tarafından Sosyal Bilimler alanında yetkilendirilen Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İşletme Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4 yıl, İktisat Bölümünün ise 3 yıl süreyle akredite olmaya hak kazanması ve ÇOMÜ En’leri Ödülleri nedeniyle 29 Nisan 2024 tarihinde Rektör Sayın Prof.Dr.R.Cüneyt ERENOĞLU ve MEYOK Koordinatörü Engin GÜR’ün katılımı ile Dekanlık Konferans Salonunda belge takdimleri yapıldı.

Etkinlik Dekan Yardımcısı Doç.Dr.İlknur KARAASLAN tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından Rektör Prof.Dr.R.Cüneyt ERENOĞLU’nun konuşması ile devam etti.

Fakültemiz Bölümlerinin Akreditasyon Belgeleri Rektör Prof.Dr.R.Cüneyt ERENOĞLU tarafından Bölüm Başkanlarımıza takdim edilmesinin ardından, ÇOMÜ EN’lerine belgeleri takdim edildi.

Belge alan Öğretim Üyelerimiz;

Toplumsal Katkı Ödülü Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Tanju AKYOL Araş.Gör.Murat Çağrı TUNA’ya

Etkin Araştırmacı (PROJE) Ödülü Doç.Dr.Erdal EROĞLU ile Doç.Dr.Esra ATABAY’a

Yükselme Ödülleri ise Prof.Dr.Feyza ARICA, Prof.Dr.Burcu KILINÇ SAVRUL, Prof.Dr.Özgür TOPKAYA, Prof.Dr.Mustafa KARA, Prof.Dr.Timur TÜRGAY,Doçent Dr.İlknur KARAASLAN, Doç.Dr.Canan Öykü DÖNMEZ KARA, Doç.Dr.Esra ATABAY, Doç.Dr.Alper BİLGİLİ, Doçent Dr.Nilay KÖLEOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Hale ÇOLAKOĞLU’na verildi.