Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ÇOMÜ GÖNÜLLÜ AKADEMİSİ PROJESİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEĞİ

2021 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatında yer alan ve öğrenciler tarafından yoğun talep gören Gönüllülük Çalışmaları dersi, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar yarıyılında üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulunan “ÇOMÜ Gönüllü Akademisi (2024)” projesi kapsamında sürdürülecektir.

Yürütücülüğünü Dr. Belma ENGİN GÜDER’in gerçekleştireceği ÇOMÜ Gönüllü Akademisi projesinde Dr. Tuğçe YILDIZ, Dr. Muhammet Fatih ÖZKAN, Dr. Murat Çağrı TUNA ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans öğrencileri Sibel GÜNEL ile Nur Sema AKBAŞ araştırmacı olarak yer almaktadır.

ÇOMÜ Gönüllü Akademisi, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin gönüllülüğe dair farkındalık ve motivasyonlarını seminerler, STK ziyaretleri ve öğrenci projeleri yoluyla arttırmayı; gençlerin gönüllülük faaliyetlerine ulusal/uluslararası projelerle katılımını güçlendirmeyi ve bu bağlamda üniversitelerde ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersinin kazanımlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında eğitimden çevre ve sağlığa, kadın haklarından engelsiz yaşama ve yaşlılara kadar çeşitli başlıklarda toplum ve üniversite öğrencilerini buluşturan öğrenci gönüllülük projelerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.