Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Eminoğlu Avrupa Konseyi’ne Göçmen ve Mülteci Sorunu İle İlgili Raporunu Sundu

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Nihal Eminoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 19-21 Ekim tarihlerinde Strazburg’da düzenlenen Genel Kurul toplantılarına uzman olarak katıldı.

Devlet bursuyla gittiği Fransa’da yüksek lisans ve doktorasını tamamlayıp, bu yıl fakültemizde göreve başlayan Dr. Nihal Eminoğlu, aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin çeşitli birimlerine uzmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda hazırladığı,  Avrupa’da göçmen ve mülteci sorununu ele alan raporu, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, Güncel İşler Komisyonunda Ekim ayında düzenlenen oturumda görüşüldü.

Rapor, Avrupa’da son yıllarda artan mülteci ve göçmen nüfusunu inceleyerek, göçmenlerin yeni ülkelerine uyum sorunlarını ele alıyor. Göçmenlerin entegrasyonu konusunda yerel yönetimlerin rolünün önemli olduğunu vurgulayan rapor, bu bağlamda Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde yapılan örnek çalışmaları incelerken,  raporun tavsiye kararları bölümünde konuyla ilgili yerel ve bölgesel yönetimlere yol haritası da sunuyor.

Raporun, 2017’nin mart ayında Kongre üyelerinin yapacakları oylamayla nihai şeklini alması ve yayımlanması bekleniyor.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)