Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erasmus Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Biriminden Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Emrah TOKATLIOĞLU tarafından Erasmus Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur KARAASLAN, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Sami Sabri TAN, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç.Dr. Cemre PEKCAN, Uluslararası İlişkiler Bölüm Erasmus Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Belma ENGİN GÜDER, Uluslararası İlişkiler Bölüm Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih ÖZKAN katıldı.

Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği toplantı verimli geçti. Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Emrah TOKATLIOĞLU'na teşekkür ederiz.