Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakültemizin Katkılarıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı Münasebetiyle Hazırlanan Kitap Yayınlandı

Önsöz

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlama çalışmaları bağlamında Cumhuriyetin İlanının 100. Yıldönümü münasebetiyle “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Sosyal, Ekonomik ve Politik Meseleleri ve Politikalar” temalı kitap çalışmasını literatüre kazandırmaktan onur duymaktadır.

Çalışmada araştırmacılar tarafından, Cumhuriyetin Kuruluşundan itibaren geçen 100 yıllık süreçte iktisadi ve idari bilimler alanına giren sosyal, ekonomik ve politik meseleler bilimsel bir yaklaşımla analiz edilerek, gelecek dönemler için de politika önerileri ortaya konulmuştur.

Kitapta toplam onbir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, kamu yönetimi, işletme ve eğitim bilimleri alanlarından çalışmalar yer almaktadır. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen iktisadi ve idari bilimler alanlarında öne çıkan işsizlik, demografik yapı, sosyal güvenlik sistemi, hukuk, gelir dağılımı, yeşil ekonomi, COVID-19 Pandemisinin ekonomiye etkisi gibi konular Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı teması merkezinde analiz edilmiştir.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Sosyal, Ekonomik ve Politik Meseleleri ve Politikalar” temalı çalışmanın bir yandan bilimsel literatüre katkı yapmasını diğer yandan karar vericilere yardımcı olmasını temenni eder, çalışmanın ortaya çıkmasında katkı sağlayan editörlere ve yazarlara sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Prof. Dr. H. Levent DALYANCI

DEKAN – BİGA İİBF

Ekler

Kapak ve İçindekiler.pdf